Energimål og besparelser

 

Som en del af de nye retningslinjer for Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 styrkes kravene til at informere om indsatsen.
Den styrkede informationsindsats betyder for net- og distributionsselskaberne, at de skal informere om deres indsats både den fremadrettede og den historiske samt om deres samarbejdspartnere.

Besparelsesmål for LEF NET A/S i 2017 er 2.313 MWh.


Målopfyldelse og ENS rapporter

 

Historiske data for LEF NET A/S:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kontakt LEF NET:

el

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.