Brugerindflydelse

mp9004277621

Fonden Langelands Elforsyning er en brugerstyret erhversdrivende fond.

 

 

Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til brugermøde hvert år inden udgangen af maj måned.


Brugermødet afholdes typisk den sidste mandag i maj.


Dette brugermøde vil blive annonceret i de lokale dagblade senest 14 dage før mødets afholdelse.

 

 

 

 

For at kunne deltage i mødet skal man afhente adgangskort hos Langelands Elforsyning senest 3 dage før selve brugermødet.

 

 

En bruger er enten en eller flere personer eller et selskab, som aftager el og har rådighed over en eller flere elinstallationer i LEF NET A/Sbevillingsområde.


Efter brugermødet afholdes der repræsentantskabsmøde hvor der er valg til bestyrelsen.


Brugermødets dagsorden:


1.  Valg af dirigent.

2.  Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år.

3.  Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske stilling.

4.  Valg til repræsentantskab.

5.  Eventuelt.  

 

Årsrapport


Langelands Elforsyning udgiver hvert år op til brugermødet, en årsrapport indeholdende selskabsoplysninger, regnskab, driftsberetning m.m..


Årsrapporten udleveres på vores kontor eller kan ses som pdf-fil her.

 

 

 

Kontakt Fonden Langelands Elforsyning:

vind

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.