Fonden Langelands Elforsyning

art_1

Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond, som lyder navnet " Fonden Langelands Elforsyning ".

Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.

 

Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

 


LEF NET A/S
er oprettet 1. januar 2000 i forbindelse med at el-loven kræver netvirksomhed adskilt fra øvrig virksomhed i elselskaberne.


LEF NET A/S ejer og står for drift, vedligehold og udbygning af el-nettet, samt måling og afregning af elforbruget. Da netvirksomhederne har monopolstatus, er disse indtægtsreguleret fra myndighedernes side, således at der ikke opkræves større nettarif end nettet's opbygning, alder og belastningsgrad berettiger til.  


LEF NET A/S har ca. 12.300 tilsluttede installationer forsynet via 950 km el-net og formidler ca. 80.000.000 kWh til vores kunder på Langeland, Strynø og Siø. 


Langelands Elforsyning A/S
 

Har siden 2012 tilbudt forskellige elprodukter.

Formålet med selskabet er at levere en konkurrencedygtig elpris, uanset valg, til fordel for kunderne i lokalområdet.


Gadelys Langeland A/S
som ejes sammen med Langeland Kommune, ejer og driver gadelysanlægget på Langeland og Strynø.


Herudover er Fonden Langelands Elforsyning ejer eller medejer af diverse selskaber indenfor elproduktion og elhandel.

 

Hele koncernens struktur kan ses her.

 

 

Kontakt Fonden Langelands Elforsyning:

vind

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.