Grøn el

mc900437813    

 

Ønsker du at købe grøn el, kan du ved at betale en tillægspris på produkterne

kvartalsEL og årsEL få udstedt certifikat på dit grønne elkøb.


Tillægspris for grøn el er  2,50 øre/kWh  (2,00 øre/kWh excl. moms)

 

 

Fonden Langelands Elforsyning ejer en 3 MW vindmølle,som er

placeret ved Lejbølle på Nordlangeland.

 

Den forventede årlige produktion er ca. 10.000.000 kWh, svarende

til ca. 13 % af elforbruget på Langeland.

 

El-produktionen bliver solgt, men rettighederne til de grønne

certifikater har vi beholdt.

 

Det giver Langelands Elforsyning A/S mulighed for at certificere dit

elkøb - dermed er du 100 % sikker på at du har købt grøn strøm som

er produceret med hensyntaget til miljøet.

 

Du får dog ikke nogen særlig strøm ud af stikkontakten, men har

ved dit tilvalg støttet en fortsat udvikling i grøn elproduktion.

 

          img_8951

 

 

 

 

Kontakt Langelands Elforsyning:

paere

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.