Kvartalsopgørelser

 

Din fremtidige afregning ændres.

 

Årsopgørelsen for 2017 bliver den sidste du modtager.
Fremadrettet vil du modtage 4 opgørelser årligt, en for hvert kvartal.


Det betyder at du vil stadig blive opkrævet 1/4 af dit forventede årsforbrug i a conto forud hvert kvartal –

men allerede kvartalet efter, vil der blive lavet en opgørelse i forhold til det reelle forbrug.

Dermed vil dit forbrug og betaling for dette følges bedre hen over året.

 

Der er dog som altid, få undtagelser fra reglen – nemlig:

 

Kunder i nettoafregningsgruppe 6 vil stadig få årsopgørelse pr. 31/12, hvilket skyldes lovgivningen for

denne kundegruppe. Dermed kan deres overskudsproduktion som er ”gemt” i elnettet modregnes årligt

som altid.

 

Elvarmekunder vil få en opgørelse pr. kvartal som andre – men dertil vil der ske en ”endelig” årlig

opgørelse af deres reducerede elvarmeafgift pr. 31/12. Således at der endes op med at betale normal

afgift af de første 4000 kWh, og reduceret afgift af forbruget over dette.
Dette skyldes teknikken i elmarkedet der uanset el-leverandør sikrer at der betales den korrekte afgift

i løbet af året.

 

Hvorfor nu disse ændringer? – jo, det er der flere gode grunde til:

 

Ved at betale løbende for sit elforbrug, undgår både kunder og Langelands Elforsyning at der opstår

for store tilgodehavender – dette værende i begge retninger.

 

I forhold til den årlige opgørelse, vil du nu hurtigere opdage et uhensigtsmæssigt højt elforbrug, og

dermed have mulighed for at reagere på dette, inden regningen bliver for høj. Der skabes således mere

fokus på elforbruget.

 

Fjernaflæste målere gør at det nu er meget nemmere at få de nødvendige aflæsninger flere gange om året.

 

Erhvervskunder som har mulighed for at modregne afgifter, vil fremover kunne gøre dette hvert kvartal i

stedet for årligt – da lovgivningen foreskriver at modregning ikke må ske på a conto betalinger, da det ikke

er det reelle grundlag.

 

Har det slet ikke nogen betydning for mig som kunde hos Langelands Elforsyning?

 

Hvis man forudsætter at man har et stabilt årligt elforbrug, vil den samlede betaling for de kvartalsmæssige

opgørelser være nøjagtig som ved en årlig opgørelse.

 

Da de fleste har et lidt ujævnt forbrug hen over året – vil konsekvensen dog blive at de fire opgørelser ikke

længere vil være helt så ens som de tidligere a conto opkrævninger.

 

Især hvis man har elvarme eller der er tale om sommerhus – hvor forbruget er mere svingende, vil

kvartalsopgørelserne også blive mere forskellige hen over året.

 

 

Kontakt Langelands Elforsyning:

paere

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.