Byggemåler

For leje af interimistisk måler (byggemåler) betales 6,25 kr. pr. dag (5,00 excl. moms.)

 

Opsætning og nedtagning foretages af el-installatør efter regning.

 

Ved tilslutning af midlertidige installationer (byggeinstallationer undtaget) hvor elforsyningen foretager tilslutning i kabelskab

og opsætning af måler, opkræves et gebyr på 662,50 kr. (530,- kr. excl. moms.)

 

Ved midlertidig tilslutning i transformerstation foretages tilslutning efter regning.

 

Når der gentagne gange på en ubebygget grund anmodes om oprettelse af en interimistisk installation kan elforsyningen fordre,

at der oprettes en permanent installation og investeringsbidraget indbetales.

 

Ved længerevarende byggeri kan det således være en fordel at betale investingsbidraget og få den "rigtige" måler til brug i byggestrømstavlen.

Derved betaler man almindeligt abonnement efter gældende regler.

Kontakt LEF NET:

el

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.