Byggemåler

Opsætning og nedtagning foretages normalt af el-installatør efter regning.

 

Ved oprettelse af midlertidige installationer opkræves et gebyr:

 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op                        543,75 kr.  (435,00 + moms)

Midlertidig tilslutning, LEF NET sætter op                        1418,75 kr.  (1135,00 + moms)

 

 

Ved midlertidig tilslutning i transformerstation foretages tilslutning efter regning.

 

Når der gentagne gange på en ubebygget grund anmodes om oprettelse af en interimistisk installation kan elforsyningen fordre,

at der oprettes en permanent installation og investeringsbidraget indbetales.

 

Ved længerevarende byggeri kan det således være en fordel at betale investingsbidraget og få den "rigtige" måler til brug i byggestrømstavlen.

Derved betaler man almindeligt abonnement efter gældende regler.

Kontakt LEF NET:

el

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.