Ledningsoplysninger

Før der graves - husk at få ledningsoplysninger.

 

Kontakt teknisk afdeling på 61 51 10 55 (tast 1)

 

 

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i arealer på land eller i havbunden inden for søterritoriet skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejder på privat grund er omfattet af forespørgselspligten med visse undtagelser.

 

lerlogo

               www.ler.dk         

 

Herefter fremsender vi kabelskitser over området.

Kontakt LEF NET:

el

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.