LEF NET A/S

LEF NET A/S ejer og står for drift, vedligehold og udbygning af el-nettet, samt måling af elforbruget.

 

Da netvirksomhederne har monopolstatus, er disse indtægtsreguleret fra myndighedernes side, således at
der ikke opkræves større nettarif end nettet's opbygning, alder og belastningsgrad berettiger til.

 

 

Energibesparelser


Skal du i gang med en forbedring af din boligs energiforbrug ?     

 

Som en del af Energiselskabernes Energispareindsats tilbyder LEF NET A/S

økonomisk hjælp til energibesparelser.

Måske kan du få tilskud - Læs mere

 

kabelskitse

Ledningsoplysninger

 

Skal du grave i jorden - HUSK at få ledningsoplysninger først.

 

Læs mere

 

 

Kontakt LEF NET:

el

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.