Vejledning LEF WEB

Velkommen til Langelands Elforsynings forbrugsvisningssystem.

 

De timeforbrug der vises i systemet er dem som vores handelsselskab har/har haft adgang til i en given periode - summering af disse kan således kun ses som vejledende.

Se også vilkår

 

Det betyder, at i perioder med manglende data, vil summen ikke vise det fulde forbrug på måleren. (se mere under farve på søjler)

Som altid er det tællerstanden på måleren, der viser det korrekte forbrug, og netop tællerstanden har handelselskaberne ikke løbende adgang til.

Tællerstanden leveres først fra netselskaberne når der skal laves opgørelser, det være sig års-, flytte- eller leverandørskifteopgørelse.

 

Især summering af timeforbrug for 2016 er misvisende, da der mangler data fra april til juni måned.

 

Fra 2017 forventer vi at forbrugsvisningen vil passe meget bedre med det reelle forbrug - dog igen med forbehold for enkelte manglende data.

 

Overblik

 

Funktionaliteten er fjernet, da manglende måledata henover en periode vil give misvisende oplysninger.

Dette har især været tilfældet i 2016 - da der i en længere periode ikke har været måledata til rådighed.

 

Farve på søjler

 

farver p sjler

 

 

Grøn - alle data er tilgængelige for den valgte periode

Grå - samme som grøn men med "weekend funktion" slået til - derved vises fri- og helligdage som grå søjler

Rød - der ikke alle data til rådighed for den valgte periode - sådanne perioder medtages ikke i visning af minimum og maximum værdier, da de ikke anses for at være valide.

 

Ingen søjle betyder at måledata ikke er modtaget endnu.

 

Hvis der er røde søjler i den periode man har valgt - betyder det at summen ikke nødvendigvis er korrekt i forhold til målerens tællerstand og dermed det rigtige forbrug.

 

Forventet forbrug

 

Hvis man slår forventet forbrug til - vises et gennemsnit af sidste års forbrug fordelt på årets måneder og dage.

 

Gennemsnit

 

Der vises et gennemsnit af den valgte periodes forbrug

paere

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.