Vilkår LEF WEB

I forbindelse med indførsel af Engrosmodellen på det danske elmarked 1. april 2016 skete der også en del lovændringer på håndtering og visning af måledata.

 

Det er stadig netselskaberne som skal hjemtage måleværdier - de skal så sende måledata til Datahubben (database hos Energinet.dk) - som så igen videresender data til el-leverandørene som har kunder i de respektive netområder.

 

Netselskaber som har fjernaflæste elmålere har pligt til at fremsende måledata, men der er ingen særlige krav til kvaliteten.

LEF WEB kan således kun vise de data som bliver leveret fra Datahubben.

 

Derfor skal man være opmærksom på, at værdier der vises i systemet kun er vejledende - det vil altid være målerens tællerstand der viser det korrekte forbrug.

Tællerstanden er kun til rådighed for handelsselskabet, når der er brug for den i forbindelse med afregning af en kunde - og kan defor ikke vises løbende.

 

Som udgangspunkt vil data være til rådighed først på formiddagen - men da der er mange IT processer og mange IT systemer involveret er der desværre også fejlmuligheder.

 

 

paere

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.